Přesunout na hlavní obsah

Poslání, hodnoty a vize společnosti

Naše podnikání není nahodilé. Máme cíle, ke kterým směřujeme, a trvalé hodnoty, o které se můžeme opřít.

Naše mise

Prostřednictvím motivovaných zaměstnanců a moderních technologií vytvářet produkty a služby, které budou vyžadovány trhem, což skupině umožní vytvářet zdroje pro její dlouhodobý rozvoj a zároveň přinášet společnosti, ve které žijeme, přidanou hodnotu.

Naše vize

Naším cílem je vybudovat holding středoevropského významu zaměřený na logistiku, potravinářský průmysl a zemědělství. Snažíme se zajistit, aby si nás naši obchodní partneři vybrali pro vysokou úroveň péče o zákazníky, spolehlivost našich služeb a nejvyšší kvalitu našich produktů. Naší ambicí je stát se lídrem v oborech, ve kterých podnikáme.

Naše hodnoty

Navzdory mezinárodní působnosti a profesionálnímu managementu si HOPI HOLDING udržuje charakter rodinné firmy. Odpovídají tomu i naše klíčové hodnoty, jimiž jsou:

 • Stabilita
 • Nezávislost
 • Sounáležitost
 • Inovativnost
 • Profesionalita
 • Podnikatelský duch
 • Udržitelnost
 • Ohleduplnost
 • Odpovědnost
 • Týmový duch a spokojenost zaměstnanců
 • Proaktivní přístup a přizpůsobivost
 • 80% shoda, 100% závazek
 • Robustní kultura zpětné vazby
 • Pokora
 • Technologické a inovativní myšlení
 • Přidaná hodnota pro zákazníka
 • Hierarchie kompetencí

Popis na obrázku