Přesunout na hlavní obsah

Poslání, hodnoty a vize společnosti

Naše podnikání není nahodilé. Máme cíle, ke kterým směřujeme, a trvalé hodnoty, o které se můžeme opřít.

Naše mise

Prostřednictvím motivovaných zaměstnanců a moderních technologií vytvářet produkty a služby, které budou vyžadovány trhem, což skupině umožní vytvářet zdroje pro její dlouhodobý rozvoj a zároveň přinášet společnosti, ve které žijeme, přidanou hodnotu.

Naše vize

Naším cílem je vybudovat holding středoevropského významu zaměřený na logistiku, potravinářský průmysl a zemědělství. Snažíme se zajistit, aby si nás naši obchodní partneři vybrali pro vysokou úroveň péče o zákazníky, spolehlivost našich služeb a nejvyšší kvalitu našich produktů. Naší ambicí je stát se lídrem v oborech, ve kterých podnikáme.

Naše hodnoty

Navzdory mezinárodní působnosti a profesionálnímu managementu si HOPI HOLDING udržuje charakter rodinné firmy. Odpovídají tomu i naše klíčové hodnoty, jimiž jsou:

  • Důvěra
  • Podnikavost
  • Smysluplnost
  • Otevřenost zpětné vazbě
  • Společenská zodpovědnost
Popis na obrázku