Přesunout na hlavní obsah

Rodinná ústava

Rodinná ústava společnosti HOPI HOLDING a.s. je dokument, který upravuje vztahy mezi vlastníky společnosti a jejím vrcholným managementem. Principy zakotvené v rodinné ústavě spolu s prací profesionálních manažerů vytvářejí jedinečné podmínky pro udržitelný rozvoj a stabilitu holdingu a spokojenost jeho zaměstnanců.

Ústava obsahuje formulaci klíčových hodnot společnosti, na nichž je založen firemní Etický kodex, a vymezuje úlohu podnikatelské rodiny Piškaninů ve struktuře holdingu. Dokument definuje HOPI HOLDING a.s. jako rodinnou firmu a stanovuje zásady, které mají zajistit, že si tento charakter zachová i v budoucnu. Formuluje obecný rámec pro jednání, rozhodovací a majetková práva akcionářů a stanovuje podmínky, za nichž mohou akcionáři participovat na zaměstnanecké struktuře společnosti.

Popis na obrázku