Přesunout na hlavní obsah

Poslání, hodnoty a vize společnosti

Naše podnikání není nahodilé. Máme cíle, ke kterým směřujeme, a trvalé hodnoty, o které se můžeme opřít.

Naše mise

Naším posláním je poskytovat obchodním partnerům produkty a služby natolik vysoké kvality, aby byli hrdí na to, že spolupracují právě s HOPI HOLDING. Jsme si vědomi, že se to neobejde bez soustředěné práce každého z nás. A máme radost, že na takovém úkolu můžeme pracovat.

Naše vize

Naším cílem je vybudovat holding středoevropského významu zaměřený na sektory logistiky, potravinářství a zemědělské výroby. Usilujeme o to, aby si nás obchodní partneři vybírali pro vysokou úroveň naší zákaznické péče, spolehlivost našich služeb i špičkovou kvalitu našich produktů. Naší ambicí je stát se lídry v oborech, ve kterých podnikáme.

Naše hodnoty

Navzdory mezinárodní působnosti a profesionálnímu managementu si HOPI HOLDING udržuje charakter rodinné firmy. Odpovídají tomu i naše klíčové hodnoty, jimiž jsou:

  • stabilita
  • nezávislost
  • sounáležitost
  • inovativnost
  • profesionalita
  • podnikatelský duch
  • udržitelnost
  • ohleduplnost
  • odpovědnost
Popis na obrázku